Certifikat

ISO9001 certifikat:

ISO9001 je međunarodno priznata sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom, koja predstavlja preduzeća u upravljanju kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima.Posjedovanje ISO9001 certifikata može poboljšati nivo kvaliteta preduzeća, povećati povjerenje kupaca i povećati tržišnu konkurentnost.

Fluke certifikat:

Fluke je svjetski poznati proizvođač opreme za testiranje i mjerenje, a svojim certifikatom predstavlja kompaniju sa visokokvalitetnim mogućnostima ispitivanja i mjerenja.Fluke sertifikat može dokazati da su instrumenti i oprema preduzeća tačni i pouzdani, da poboljšavaju kvalitet i pouzdanost proizvoda i da zadovoljavaju potrebe kupaca za preciznim merenjem.

CE certifikat:

CE znak je certifikacijski znak za EU proizvode koji ispunjavaju zahtjeve sigurnosti, zdravlja i zaštite okoliša.Posjedovanje CE certifikata znači da proizvodi kompanije ispunjavaju standarde EU i mogu slobodno ući na europsko tržište kako bi povećali prodajne mogućnosti i konkurentnost proizvoda.

ROHS certifikat:

ROHS je skraćenica od Direktive o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci, koja zahtijeva da sadržaj opasnih supstanci u elektronskim proizvodima ne prelazi navedene granice.Posjedovanje ROHS certifikata može dokazati da proizvodi kompanije ispunjavaju zahtjeve zaštite okoliša, poboljšavaju održivost proizvoda i ispunjavaju trend The Timesa.

Poslovni akreditiv:

Posjedovanje akreditiva preduzeća može poboljšati kredit i reputaciju preduzeća u međunarodnoj trgovini.Kao instrument garancije plaćanja, akreditiv može osigurati sigurnu i pravovremenu isplatu transakcijskih sredstava, smanjiti rizike transakcije i povećati povjerenje obje strane transakcije.